Ładowanie butli

Opłatę za ładowanie butli pobieramy  za litr pojemności butli.

Wszystkie butle które napełniamy muszą posiadać ważną legalizacje zgodnie z obowiązującymi normami.

 • Powietrze
pojemność butli w litrach x 2 PLN
 • Nitrox do 40% O2
pojemność butli w litrach x 2,50 PLN
 • Nitrox 40 – 50 % O2
pojemność butli w litrach x 4 PLN
 • Nitrox 50 – 99% O2
pojemność butli w litrach x 5 PLN
 • Tlen
pojemność butli w litrach x 5 PLN
 • Argon
pojemność butli w litrach x 10 PLN
 • Hel
ciśnienie (bar) x pojemność butli (dm3) x 0,30 PLN
nabijanie butli nurkowe ranczo

Opłaty za korzystanie z bazy

szkolenia nurkowe
 • Opłata bazowa dzień osoba nurkująca
30,00
 • Opłata bazowa osoba nie nurkująca
15,00
 • Rozbicie namiotu
30,00
 • Nurkowanie z instruktorem
150,00
 • Nurkowanie z instruktorem nocne
150,00
 • Nurkowanie z instruktorem głębokie
200,00
 • Twoje pierwsze nurkowanie
250,00
 • Warsztaty doskonalące * lub **
150,00/300,00

*warsztaty obejmują temat wybrany przez nurka i zrealizowany podczas jednego nurkowania

**warsztaty obejmują temat wybrany przez nurka i zrealizowany podczas całodniowego szkolenia pod opieką instruktora

Opłaty za wypożyczenie sprzętu.

 • Butla z powietrzem
50,00
 • Automat ( I + II stopień + octopus + manometr + wąż do inflatora)
45,00
 • Jacket klasyczny lub skrzydło
40,00
 • Skafander mokry kpl. (część główna + docieplenie)
45,00
 • Skafander suchy
150,00
 • Skafander suchy z ocieplaczem
180,00
 • Skafander suchy z ocieplaczem i suchymi rękawicami
200,00
 • Docieplenie do skafandra mokrego
20,00
 • Latarka nurkowa
40,00
 • Komputer nurkowy
45,00
 • Nóż nurkowy
10,00
 • Boja pływająca
20,00
 • Rękawice
25,00
 • Buty
20,00
 • Kaptur
15,00
 • Płetwy paskowe
15,00
 • Pas balastowy z obciążeniem
25,00
 • Twinset 2×12 z powietrzem
100,00
 • Automat O2 z manometrem do stage
60,00
 • Stage 7 lub 11 litrów z uprzężą bez gazu
50,00
 • Kołowrotek lub szpulka
30,00
 • Boja dekompresyjna ze szpulką
25,00
 • Latarka z kanistrem
60,00
 • Komplet sprzętu*
200,00
 • Komplet sprzętu**
300,00

*komplet sprzętu – automat kpl. + jacket klasyczny lub skrzydło + skafander mokry + butla + pas balastowy z ciężarkami + buty + rękawice

**komplet sprzętu – automat kpl. + jacket klasyczny lub skrzydło + skafander suchy + ocieplacz + suche rękawice + butla + pas balastowy z ciężarkami